Επιστροφές


Οροι Υπαναχώρησης , Επιστροφής ή Αντικατάστασης Προιόντων .

Στις παρακάτω περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ή να ζητήσετε αντικατάσταση του προιόντος : σε όλες τις περιπτώσεις που σας παραδόθηκαν προιόντα άλλα από τα συμφωνηθέντα με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας. σε περίπτωση που υπήρξε ελλάτωμα στο προιόν και δε προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού ή εισαγωγέα . εχετε δικαίωμα επιστροφής του προιόντος ή να ζητήσετε την αλλαγή του με άλλο προιόν αντίστοιχης αξίας ή με πρόσθετο τίμημα εντός εικοσι (20) ημερών από την παραλαβή του και εφοσον η συσκευασία του δεν έχει ανοιχθεί.
Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις όλων των προιόντων παρέχονται από τους εκάστοτε παραγωγούς ή εισαγωγείς .

Ακύρωση Παραγγελίας

 Ακύρωση παραγγελίας μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail σε όλες τις περιπτώσεις μέχρι και πριν την αποστολή της.

Υπαναχώρηση (Σύμφωνα με το Ν.2251)

Ολοι οι καταναλωτές που δεν αγοράζουν προϊόντα για επαγγελματική χρήση, έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών. Το δικαίωμα αυτό δεν ισχύει για προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση. 

Στις περιπτώσεις που δεν έχει αποσφραγιστεί το προϊόν , ως χώρος επιστροφής νοείται η έδρα της εταιρείας μας. Το κόστος αποστολής, το κόστος επιστροφής καθώς και το πραγματικό κόστος μέσων πληρωμής επιβαρύνει τον πελάτη.